Türkler'in En Eski Anayurdu

Katılım
3 yıl 10 ay 30 gün
Mesajlar
4,055
Tepkime puanı
3,449
Konum
TR-GB
Cinsiyet
bPg20e
Medeni Hal
M.Ö. 2. binde Türkler, güneyde Gobi Çölü, kuzeyde Baykal Gölü, doğuda Tula Irmağı, batıda Yenisey (Kem) ile Obi Irmağı ve Altay Dağlan (Altun Yış) arasında kalan bölgede yaşıyorlardı. Bu bölge 45°-57° kuzey paralelleri ile 82°-l 10° doğu meridyenleri arasında kalan yerdir. Bu bölgede Taş Devri’nin ilk çağlarından itibaren Türklerin ataları yaşamaktaydı.

Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya, verimli topraklara ve yeraltı zenginliklerine sahip Batı ve Doğu Türkistan’dan ibaret olup; Asya kıtasının ortasını kaplamaktadır.


Türkler, doğuda Kadırgan Dağlan’ndan, güneyde Karanlık Dağlar, Karakurum Dağlan, Pamir Yaylası, Hindukuş Dağlan; batıda Hazar Denizi, itil (Volga) Nehri Havzası; kuzeyde Altay Dağlan, Sayan Dağlan ve Baykal Gölü Havzası’na ulaşan bu geniş bölgede yaşıyorlardı. Bu geniş bölgeye yerleşen, yüksek kültür ve medeniyete sahip Türklerin adına izafeten Türkistan veya Türkeli denilmektedir.

Türkistan’ı, kuzeydoğu güneybatı yönünde uzanan Tarbagatay Dağları, Ala Dağlar ve Tanrı Dağları’nm batıda ulaştığı dağlık bölge, Doğu Türkistan ve Batı Türkistan olmak üzere ikiye böler. Tanrı Dağlan ile Altay Dağlan arasında Çungarya Havzası yer alır. Balkaş Gölü’ne ulaşan ili Irmağı Vadisi, Doğu ve Batı Türkistan arasında bir tabii geçit durumundadır.
 

Benzer konular

Geri
Üst Alt