• Zamanı var, umut ettiklerimiz boşuna değil.

    Bükre

yazı

  1. Paylaşımcı

    el-Fakih ve'l-Mütefakkih Kim Tarafından Yazılmıştır?

    Fıkıh mezheplerinin kendi metodolojilerini tedvin ettikleri bir dönemde kaleme alınan el-Faḳīh ve’l-mütefaḳḳih, müellifinin çağdaşları olan İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin el-Burhân’ı ve Gazzâlî’nin el-Müstaṣfâ’sından önce yazılmış olmalıdır Klasik anlamda bir usul kitabı olmasa da Şâfiî...
Üst Alt