• Güvenme gençliğine, ölen hep ihtiyar mı?

    Destinys

turkish

  1. Charismax

    Tarih Terimi Olarak Manas Destanı

    Manas Destanı hakkında bilgiler Ortaasya’da yaşayan Türk boyları arasında XIII. yüzyılda doğup gelişmiştir. Cengiz nâme Moğol hükümdarı Cengiz’in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak Cengiz’in oğulları tarafından idare edilen Türkler tarafından meydana getirilmiştir. Orta Asya’da...
Üst Alt