• Bilinçaltının farkında olmayan kişi, başına her geleni “kader” zanneder -Carl Gustav Jung

    Piraye

türkdevleti tarihi

  1. Charismax

    Göktürk Devleti

    Göktürk Devleti Asya Hun Devleti'nden sonra Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Türk adını ilk defa siyasi manada bir devlet adı olarak kullanmışlardır.Göktürk Devleti 552'de Orta Asya'daki Avar hakimiyetine son veren Bumin Kağan tarafından Ötügen merkez olmak üzere kurulmuştur...
Üst Alt