• Bilinçaltının farkında olmayan kişi, başına her geleni “kader” zanneder -Carl Gustav Jung

    Piraye

meal

  1. Charismax

    SÜBHANEKE DUASI - Türkçe

    Sübhaneke'llahümme vebihamdik. Vetebarekesmük. Veteâla Ceddük. [Ve celle senâük] Vela ilahe ğayrük. NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur. SÜBHANEKE DUASININ ANLAMI Allahım! Sen bütün kusurlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle kusursuz kabul eder ve...
Üst Alt