• Bilinçaltının farkında olmayan kişi, başına her geleni “kader” zanneder -Carl Gustav Jung

    Piraye

ilişki

  1. Charismax

    Tutumlar ve Davranış İlişkisi

    TUTUMLAR VE DAVRANIŞ İLİŞKİSİ Birey hem içinde yaşadığı toplumdan etkilenir, hem de onu etkiler. Bu etkileşim bireyin düşünce dünyasını oluşturur. Bu nedenle kişi çoğu davranışını özellikle diğer insanlarla ilişkilerini kendi düşünce yapısı doğrultusunda gerçekleştirir. Kişinin belli bir...
Üst Alt