• Bilinçaltının farkında olmayan kişi, başına her geleni “kader” zanneder -Carl Gustav Jung

    Piraye

avukat danışma

  1. Q

    Savcılıktan Cezaevi Görüş izni Nasıl Alınır ?

    HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmelerine dair usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2...
Üst Alt