• Zamanı var, umut ettiklerimiz boşuna değil.

    Bükre

30ağustos

  1. Damla

    30 Ağustos 1924 | Atatürk Günlüğü

    Atatürk 04 Ekim 1922 günü T.B.M.M.de yaptığı konuşmada; “Bu taarruz gününde (27 Ağustos 1922) en sol cenahta bir tümenimiz (57. tümen) taarruzunu tevcih ederken kuvvetlerini biraz yekdiğerinden uzakça bulundurmuştur. Bu itibarla düşman üzerinde müessir bir tazyik yapamıyordu. O tümenin komutanı...
Üst Alt